TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE

 

Site-ul www.nremediinaturale.ro este administrat și întreținut de societatea Casa Remediilor Naturale SRL, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1154/2012, având cod unic de înregistrare 29658765, telefon: 0723.61.82.84 / 0723.19.25.87, e-mail: office@nremediinaturale.ro, fiind găzduit de serverele unei societăți terțe.

Utilizarea site-ului www.nremediinaturale.ro, incluzând vizitarea acestuia  și cumpărarea produselor, implică acceptarea termenilor și condițiilor care vor fi prezentate în continuare.

 

Pentru utilizarea în bune condiții a site-ului, vă recomandăm citirea cu atenție a acestor termeni și condiții.

Societatea Casa Remediilor Naturale SRL își rezervă dreptul de a face orice modificare asupra termenilor și condițiilor, precum și asupra oricăror informații de pe site, fără a fi necesară notificarea prealabila a utilizatorilor în acest sens.

În cazul în care utilizatorii nu mai sunt de acord cu acești termeni și condiții sunt liberi să șteargă contul de utilizator. De asemenea, Casa Remediilor Naturale își rezervă dreptul de a suspenda temporar sau de a șterge, fără o notificare prealabilă, contul utilizatorului care nu respectă condițiile de utilizare a site-ului.

Societatea Casa Remediilor Naturale nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site, indiferent de motive, acestea incluzând modificări ale site-ului, setări sau actualizări.

 

SCOPURILE UTILIZĂRII SITE-ULUI:

Puteți utiliza serviciile acestui site pentru:

- a vizualiza produsele din magazinul online nremediinaturale.ro;

- a vă crea un cont;

- a salva produsele preferate;

- a vă înscrie la buletine de informare privind noutățile (newsletter);

- a citi informații despre Casa Remediilor Naturale, produse și producători, prețuri, magazin;

- a vizualiza prezentările despre produse și celelalte informații aflate pe site;

- a plasa comenzi prin intermediul magazinului on-line.  


Informațiile cu privire la disponibilitatea ofertelor postate la adresa
https://www.nremediinaturale.ro, se aplică vânzărilor de produse online prin intermediul magazinului online / acestei pagini de internet. Dacă doriți să plasați comenzi vă rugăm să citiți în integralitate acești Termeni și condiții de utilizare.


Puteți plasa comenzi cu livrare la o adresă din România indiferent de cetățenia, reședința sau locul de unde plasați comanda.

 

Orice utilizare a site-ului pentru oricare dintre scopurile de mai sus implică automat acceptarea acestor termeni și condiții de utilizare. Utilizarea site-ului nostru nu se poate face în alte scopuri decât cele menționate mai sus și nici în alte condiții. Dacă nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare vă rugăm să nu accesați pagina noastră de internet.

 

DREPTUL DE AUTOR

Site-ul www.nremediinaturale.ro este proprietatea exclusivă a Societății Casa Remediilor Naturale SRL și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Unele fotografii și unele texte de prezentare a produselor sunt proprietatea furnizorilor și sunt utilizate cu acordul acestora. Unele texte informative sunt proprietatea colaboratorilor fiind utilizate cu acordul acestora. Folosirea și reproducerea informațiilor de pe site și a oricăror elemente enumerate mai sus se poate face doar cu acordul scris prealabil al proprietarului site-ului. Lipsa acordului se pedepsește conform legii în vigoare.

 

ACCESUL LA SITE

Casa Remediilor Naturale asigură utilizatorului accesul la acest site numai în interes personal și nu îi conferă dreptul de a interveni în niciun fel asupra site-ului (accesare cu programe de download automat, modificare, copiere, vindere, reproducere), fără acordul scris al proprietarului site-ului.

 

SECURITATEA ȘI CONFIDENȚIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Motivul legal al prelucrării datelor dumneavoastră personale este faptul că prelucrarea este necesara pentru a îndeplini contractul dintre dumneavoastră și noi sau pentru a pune în aplicare măsurile de către noi înainte de a încheia un astfel de contract, în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în continuare "regulamentul".

 

Dreptul la confidențialitate al utilizatorilor acestui site precum și reglementările legale, principiile și legislația privind protecția datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 sunt respectate de Casa Remediilor Naturale.

 

Casa Remediilor Naturale deține informații despre utilizatori cum ar fi: numele și prenumele, adresa de livrare și / sau facturare, nr. de telefon, adresa de e-mail, număr de client, data nașterii (opțional), cont bancar (dacă va fi cazul). Aceste informații sunt trimise de utilizatori pe adresa site-ului, în vederea completării formularelor necesare efectuării comenzilor.Unele dintre datele utilizatorilor (nume și prenume, adresa, nr. telefon) vor fi transmise firmelor de transport în vederea onorării comenzilor.

 

Prin completarea formularelor de pe site cu datele personale de identificare, utilizatorii își dau consimțământul necondiționat la transmiterea de informații pentru prelucrarea acestor date în scopul pentru care au fost solicitate și pentru comunicările dintre site și utilizatori atunci când acestea sunt necesare.

Aceste date nu vor fi în niciun caz divulgate unei terțe persoane, instituții, etc., decât dacă sunt solicitate justificat de către autoritățile în drept în vederea verificării tranzacțiilor comerciale.

 

Pentru confidențialitatea și securitatea datelor utilizatorilor, înregistrarea și autentificarea pe www.nremediinaturale.ro necesită o parolă. Casa Remediilor Naturale nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile ce apar ca urmare a neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.  

 

Pentru informații detaliate privind Politica datelor cu caracter personal și Politica de utilizare a cookie-urilor, vă rugăm să consultați paginile relevante care fac parte integranta din Termenii și condițiile de utilizare.

 

RAPORTURILE JURIDICE CU MINORII

Pentru a beneficia de serviciile de informare electronica (newsletter), oferte (marketing) prin intermediul acestui site este necesar să aveți 16 ani împliniți.

Recomandăm părinților să îi sfătuiască / supravegheze pe copiii lor minori să nu transmită datele lor pe internet.
Cu respectarea art. 41 alin. 3 din Codul civil („minorul cu capacitate de exercițiu restrânsă poate face singur acte de conservare, acte de administrare care nu îl prejudiciază, precum și acte de dispoziție de mică valoare, cu caracter curent și care se execută la data încheierii lor”), persoanele care au peste 14 ani pot comanda produse. În situația colectării accidentale a datelor personale ale unui minor, părinții au capacitatea de a se opune păstrării și/sau transmiterii acestora către terți.

 

RESPONSABILITATEA PENTRU ADMINISTRAREA PRODUSELOR

Produsele comercializate prin magazinul on-line www.nremediinaturale.ro sunt însoțite de documente emise de producători/furnizori prin care este certificată calitatea acestora. Buletinele de analiza ale produselor se găsesc la producători/furnizori.

Casa Remediilor Naturale nu va răspunde în niciun fel pentru orice consecință care ar putea rezulta din utilizarea produselor cumpărate de pe site-ul www.nremediinaturale.ro.

Unele informații despre produsele prezentate pe site (descriere, imagini, simboluri, etc.) sunt puse la dispoziție de către producători / furnizori sau sunt realizate în strânsă colaborare cu aceștia, respectând riguros materialele informative puse la dispoziție. Casa Remediilor Naturale nu își asumă responsabilitatea pentru acestea.

Vă recomandăm citirea cu atenție a prospectelor produselor. Administrarea unor produse pe baza de plante poate fi însoțită de reacții neașteptate.

Recomandări speciale privind administrarea produselor la copii:

Produsele pe baza de plante se păstrează în locuri unde copii nu au acces și unde nu pot să le vadă. Vă recomandăm ca înainte de a administra copiilor produse cumparate din magazinul on-line www.nremediinaturale.ro să citiți cu mare atenție atât informațiile menționate pe site cât și prospectele produselor.

În situația în care aveți întrebări vă stăm la dispoziție. Contactati-ne la nr. de telefon 0723.61.82.84 / 0723.19.25.87 sau prin intermediul poștei electronice: office@nremediinaturale.ro. 

Referințele de pe acest site au caracter informativ și nu pot substitui sfaturile sau prescripțiile medicului curant sau a personalului medical autorizat. În cazul în care copilul are reacții neplăcute ca urmare a utilizării unui produs trebuie anunțat imediat medicul.

 

COMUNICAREA, CONTUL DE UTILIZATOR, PAROLA, SECURITATEA TRANZACȚIILOR

Comunicarea cu utilizatorii se va face prin mesaje directe pe care le puteți vizualiza pe site la intrarea în contul dumneavoastră, prin e-mail sau telefon. Considerăm că utilizatorii consimt primirea notificărilor de la Casa Remediilor Naturale în mod electronic.

 

Pentru înregistrarea ca utilizator vi se va solicita să menționați numele și prenumele, adresa de e-mail și parola.  

 

Responsabilitatea păstrării confidențialității contului și a parolei și responsabilitatea tranzacțiilor precum și a activităților efectuate din interiorul contului, aparține utilizatorilor.

Folosirea contului de către utilizatori presupune furnizarea de date corecte, complete și actualizate în formularul de înscriere ca utilizator, păstrarea acestor date corecte și complete și actualizarea lor ori de câte ori este necesar.

 

Prin completarea formularului de creare de cont la prima utilizare a site-ului sau de vizitator a site-ului și acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare se realizează un contract pentru furnizarea de servicii între Casa Remediilor Naturale și Utilizatorul persoană fizică, de la momentul primirii de la Casa Remediilor Naturale a informației / mesajului de confirmare a creării contului și activarea contului de utilizator.
Contractul pentru crearea și menținerea contului de utilizator pe platforma Casa Remediilor Naturale SRL situată la adresa www.nremedii naturale.ro se încheie pe o perioadă nedeterminată. Puteți denunța oricând contractul pentru furnizarea de servicii electronice, fără a fi nevoie să indicați motivele. Denunțarea nu va  afecta drepturile și obligațiile părților născute înainte de încetarea contractului. Încetarea contractului de furnizare a serviciilor de către titularul contului se poate face prin solicitarea de ștergere a contului către Casa Remediilor Naturale. În cazul primirii unei cereri de ștergere a unui cont de utilizator, Casa Remediilor Naturale poate verifica identitatea utilizatorului care a efectuat solicitarea, încetarea contractului (ștergerea contului de utilizator) urmând să aibă loc după primirea clarificărilor privind identitatea, dacă acestea au fost solicitate.

În cazul în care există datorii neachitate, Casa Remediilor Naturale va șterge contul, însă va păstra datele, comunicate de utilizator la momentul creării acestuia, până la recuperarea integrală a sumelor datorate de utilizator.

Casa Remediilor Naturale poate rezilia contractul de furnizare a serviciilor electronice prin simpla trimitere a unei notificari de reziliere prin e-mail pe adresa de e-mail a Utilizatorului, în cazul in care Utilizatorul:

- încalcă prevederile condițiilor de utilizare;

- a întreprins sau întreprinde acțiuni care pun în pericol securitatea datelor colectate de Casa Remediilor Naturale;

- a intervenit / interferat sau încearcă să intervină / interfereze neautorizat cu site-ul web / magazinul online

disponibil pe Internet;

- a desfășurat activități ilegale sau contrare bunelor moravuri prin intermediul site-ului;

- a acționat în detrimentul Casa Remediilor Naturale;

- a furnizat date false în timpul înregistrării;

- a încălcat sau încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale Casa Remediilor Naturale.

 

Casa Remediilor Naturale are dreptul de a opri furnizarea de servicii pe cale electronică, imediat, în cazul încălcării de către utilizator a prevederilor menționate mai sus.

În cazul rezilierii contractului de furnizare a serviciilor, Casa Remediilor Naturale are dreptul de a șterge contul de utilizator și toate datele de pe acesta.

 

SECURITATEA INFORMAȚIILOR ȘI FORȚA MAJORĂ

Casa Remediilor Naturale, asociații și / sau furnizorii de produse nu își asumă responsabilitatea pentru pierderi de informații, pentru întârzieri sau erori rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de vointa www.nremediinaturale.ro. Aceasta exonerare include, dar nu se limiteaza la: erorile de funcționare a echipamentului tehnic de la www.nremediinaturale.ro, defecțiuni sau erori ale softului care stau la baza funcționării site-ului, lipsa funcționării conexiunii la Internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele www.nremediinaturale.ro, erorile de operare, precum și cazurile de forță majoră stipulate de legislația română în vigoare.

Proprietarul site-ului www.nremediinaturale.ro nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile rezultate din transmiterea de viruși sau alte programe din aceasta categorie către sistemele de calcul ale utilizatorilor site-ului precum și pentru pierderi rezultate din situațiile prezentate mai sus. De asemenea, societatea Casa Remediilor Naturale nu răspunde pentru defecțiunile care periclitează securitatea serverului pe care este gazduit site-ul.

 

PUBLICITATEA

Casa Remediilor Naturale poate afișa pe site-ul sau nremediinaturale.ro, reclame la produsele din oferta sa precum și la produse ori servicii aparținând terților. Prin utilizarea www.nremediinaturale.ro și prin acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare ale acestuia vă exprimați în mod direct acceptul de a fi destinatarul acestor mesaje cu caracter comercial. 

 

DREPT APLICABIL. LITIGII

Prin utilizarea site-ului (vizitarea și / sau cumpărarea produselor), vizitatorul / utilizatorul declară că este de acord cu faptul că legile române vor guverna Condițiile și Termenii de utilizare de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și societatea Casa Remediilor Naturale și asociații/partenerii/afiliații săi.

În cazul unor eventuale divergențe / conflicte între Casa Remediilor Naturale și utilizatorii site-ului nremediinaturale.ro / clienții săi, se va încerca mai întâi o rezolvare amiabila a acestora. În cazul în care nu se poate ajunge la o rezolvare amiabila, conflictul va fi soluționat de către instanțele judecătorești competente de pe raza municipiului București. 

 

POLITICA DE PREȚURI

Prețurile produselor sunt cele afișate pentru fiecare produs în parte. Casa Remediilor Naturale își rezervă dreptul de a opera oricând, orice modificări asupra prețurilor și informațiilor despre produsele prezente pe site-ul www.nremediinaturale.ro, fără o înștiințare prealabilă, neasumându-și răspunderea pentru eventualele erori de introducere a datelor sau pentru datele incorecte furnizate de terți.

Informațiile despre produsele prezente pe site-ul www.nremediinaturale.ro au caracter informativ și nu reprezintă o obligație contractuală.

Casa Remediilor Naturale va putea desfășura orice campanie promoțională referitoare la produsele afișate pe site, promoții ale căror condiții vor fi stabilite în întregime de către Casa Remediilor Naturale.  

 

CUMPĂRAREA PRODUSELOR

Accesul în vederea efectuării unei comenzi îi este permis oricărui utilizator / cumpărător. Cumpărarea  produselor poate fi făcută prin comandă on-line, prin intermediul magazinului www.nremediinaturale.ro. Pentru detalii legate de comenzi, ne puteți contacta telefonic la numerele de telefon: 0723.61.82.84 / 0723.19.25.87 și / sau prin e-mail la adresa: office@nremediinaturale.ro.

              

Totodată, se pot solicita prin e-mail sau telefon informații cu privire la orice produs din mărcile afișate pe site.

 

Comanda on-line 

 

Alegerea produselor

Puteți să alegeți produsele navigând prin meniul "Categorii" din stânga sau tastând numele produsului dorit în caseta "Caută". La tastarea unui cuvânt în caseta "Caută" apar cel mult 10 rezultate cu produse în a căror titlu sau descriere figurează acel cuvânt. Dacă doriți sa primiți toate rezultatele, dați încă un click pe "Caută" și veți avea lista completă în interiorul paginii. Cu un click pe „Toți producătorii” puteți să citiți prezentarea fiecărui producător sau marca, să vizualizați produsele și să le alegeți pe cele dorite.

 

Finalizarea comenzii

Dacă aveți deja un cont vă rugăm să vă autentificați, să acceptați Condițiile de utilizare - pe care vă invităm să le citiți, să alegeți metoda de livrare (momentan livrăm prin serviciul de curierat Bookurier), să lăsați un mesaj - dacă doriți, să alegeți metoda de plata și să finalizați comanda.

Dacă sunteți cumpărător nou puteți opta pentru varianta rapidă alegând opțiunea "Comandă instant - plasarea comenzii fără cont".

Puteți alege opțiunea de a vă face un cont pentru a beneficia de avantajul utilizatorilor înregistrați - timpul economisit pentru a completa datele necesare lansării comenzii.

Întotdeauna, dupa efectuarea unei comenzi, veți primi un e-mail de confirmare a acesteia, în maximum 1-2 minute (vă rugam sa verificați și directorul Bulk sau Spam). Dacă nu ați primit e-mailul de confirmare, înseamnă că s-a strecurat o eroare la înregistrarea comenzii, caz în care vă rugăm să ne contactați.

 

Prin finalizarea comenzii, cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.

 

Vânzătorul poate anula comanda efectuată de către cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate acestuia, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în situația în care datele furnizate de către client / cumpărător, pe Site-ul nostru sunt incomplete și/sau incorecte.

 

LIVRAREA PRODUSELOR

Livrarea produselor se face prin intermediul firmei de curierat Bookurier, cu următoarele costuri de livrare: 10 lei în Municipiul București; pe teritoriul României: 23 de lei pentru comenzi mai mici de 50 de lei și 18 lei pentru comenzi între 50 și 200 de lei. Pentru comenzi de peste 100 lei în București și 200 lei în țară, transportul este gratuit.

Termenul de livrare va fi comunicat solicitantului (cumpărătorului) în momentul confirmării comenzii, în funcție de timpul transmis de către furnizorul / producătorul produselor.

 

DREPTUL DE RETURNARE A PRODUSELOR / RETRAGERE

 

Pentru exercitarea dreptului de retragere trebuie să ne informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din contractul realizat între dumneavoastră în calitate de consumator și Casa Remediilor Naturale SRL în calitate de vânzător - ca urmare a plasării unei comenzi și a executării ei de către societatea noastră - utilizând o declarație neechivocă de retragere, o solicitare de retragere comunicată prin e-mail la adresa: office@nremediinaturale.ro.


În acest scop, puteți completa formularul de retur a produsului / produselor de pe această pagină, cu mențiunea că folosirea acestuia lui nu este obligatorie, putând utiliza orice alte formulare sau expresii.

Model de formular de retragere:

Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriți să vă retrageți din contract.

 

Către,

Casa Remediilor Naturale SRL


Prin prezenta vă informez cu privire la retragerea mea din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse: ......................................................................................................................,  comandate la data de .................................... și primite la data de ..................................

 

Nume și prenume consumator: ...........................................................................................................

Adresa consumator: ............................................................................................................................

Cont bancar: .......................................................................................................................................


Semnătură consumator (pentru situația în care formularul este notificat/transmis pe hârtie):

....................................

Data: ....................................................


Număr de telefon de contact ................................................ și/sau adresa e-mail de contact .....................................................

Conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență nr. 34 / 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cumpărătorul are dreptul să notifice în scris vânzătorul că renunță la cumpărare, fără a suporta alte costuri decât cele de livrare, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului. Notificarea se va face prin e-mail cu confirmarea de primire a acestuia de către societatea noastră.   

 

Potrivit OUG nr. 34/2014 perioada de returnare a unui produs sau de renunțare la un serviciu expiră în termen de 14 zile din ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a produsului / ultimului produs - în cazul în care cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat.

 

În cazul în care înțelegeți să valorificați dreptul renunțării la contractul semnat, aveți obligația de a returna produsul / produsele cumpărat/e în ambalajul original, nedeteriorat, sigilat, în starea în care v-a fost livrat, pe cheltuiala dumneavoastră, folosind același serviciu de transport cu care s-a făcut și expedierea sau prin alt curierat rapid. Returul dumneavoastră trebuie sa ajungă la adresa din București, Bd. Timisoara nr. 9A, bloc. B4, sc. B, etaj 1, apt. 22, sector 6.

 

Dacă produsul / produsele este / sunt returnate într-o stare în care nu mai poate / pot fi vândut/e ca și nou/i (ambalaj deschis, produs deteriorat), ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă egală cu c/valoarea produsului/elor sau, după caz, la solicitarea cumpărătorului, vom reexpedia produsul / produsele returnat/e, cheltuielile de livrare fiind suportate de către acesta.

 

În cazul în care comanda este achitată, Casa Remediilor Naturale va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării vânzătorului de către cumpărător asupra deciziei sale de retragere din contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

- pentru comenzile achitate cu ramburs, prin virament bancar în contul transmis de către cumpărător;

- pentru comenzile achitate cu numerar - prin restituire în numerar sau prin restituirea contravalorii produsului în contul bancar transmis de client.

 

Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea produsului / produselor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși produsul / produsele și verificarea acestora.

 

Ne rezervăm dreptul de a nu mai onora pe viitor comenzi clienților care au refuzat recepționarea coletelor expediate sau care, în mod repetat, returnează în mod nejustificat produsele.

 

 

NEWSLETTER

Pe site-ul www.nremediinaturale.ro apare un formular care permite utilizatorului să solicite primirea unui buletin informativ (newsletter).

Utilizatorul care dorește să primească Newsletter-ul va introduce adresa sa de e-mail la care dorește să primească informările cu ofertele Casa Remediilor Naturale.

Pentru a utiliza serviciul de Newsletter, nu este necesară crearea unui cont de utilizator.

Utilizatorul poate renunța oricând la Newsletter, prin utilizarea link-ului de dezabonare furnizat în fiecare e-mail trimis ca parte a serviciului Newsletter.

Prevederile privind renunțarea vor fi comunicate cu ocazia fiecărei transmiteri.
Prevederile privind încetarea serviciilor se aplica în mod corespunzător și serviciului Newsletter.

 

DISPOZIȚII FINALE

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii și cumpărarea produselor, utilizatorul site-ului / clientul / cumpărătorul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu a unui contract valabil încheiat.

Pentru orice întrebări referitoare la "Termenii și Condițiile de utilizare" vă rugăm să ne scrieți la office@nremediinaturale.ro.